شعب بانک ملت

کارگزاری بانک مسکن شعبه اصفهان خانه/تبلیغات اینترنتی در شیراز/لیست شعب بانک ملت در شیراز – آدرس و تلفنتبلیغات اینترنتی در شیراز

لیست شعب بانک ملت در شیراز – آدرس و تلفن

ملت یکی از بزرگترین بانک های دولتی در کشور عزیزمان می باشد، این بانک شعب زیادی در شهر شیراز دارد. در جدول زیر کد شعب بانک ملت در شیراز به همراه آدرس و تلفن قرار داده شده است.

یافتن کد شعبه بانک ملت – کد شعبه بانک ملت خیابان زند شیراز – بانک ملت شعبه مرکزی شیراز – بانک ملت شعبه وصال شیراز – بانک ملت شعبه پزشکی شیراز

ردیفشعبهکد شعبهشهرستاننشانیتلفن
۱اطلسی۳۹۴۸/۷شیرازفلکه اطلسی، جنب هتل اطلس۰۷۱۳۲۲۸۵۱۸۴
۲گلدشت معالی آباد۳۹۷۴/۳شیرازخیابان گلدشت معالی آباد، خیابان لادن، روبروی مرکز تجاری گلدشت.
۳نرگس۳۹۵۲/۹شیرازخیابان قصر دشت، رحمت آباد۰۷۱۳۶۲۹۰۶۲۲
۴استقلال۳۹۵۸/۶شیرازبلوار استقلال، روبروی پادگان زرهی، نبش کوچه ۴۹۰۷۱۳۸۲۰۷۶۵۳
۵ایمان شمالی۳۹۶۶/۹شیرازفلکه قصردشت، ابتدای ایمان شمالی۰۷۱۳۶۳۰۸۱۵۲
۶بلوار مدرس۳۹۲۳/۰شیرازبلوار مدرس، نبش خیابان فضل آباد۰۷۱۳۷۲۶۲۰۴۶
۷شهید باهنر۳۹۳۳/۹شیرازچهارراه باهنر ( ریشمک )، ساختمان دریس۰۷۱۳۸۳۲۶۰۰۳
۸خیابان سعدی۳۸۹۵/۰شیرازابتدای خیابان سعدی۰۷۱۳۲۲۳۳۷۸۲
۹آستانه۳۹۰۴/۰شیرازبلوار سیبویه، خیابان حسینی قدیم، ۴۰۰ متر مانده به حرم سید علاء الدین حسین.۰۷۱۳۷۲۸۸۱۵۰ ۰۷۱۳۷۲۸۹۰۷۰ ۰۷۱۳۷۲۸۹۱۰۰
۱۰شهر صدرا۳۸۱۹/۰شیرازشهر جدید صدرا، بلوار مولانا، چهارراه امام خمینی۰۷۱۳۶۴۳۱۴۶۰
۱۱قصردشت۳۸۹۸/۴شیرازخیابان قصرالدشت، مقابل خیابان پوستچی۰۷۱۳۲۳۰۷۶۶۴
۱۲چهارراه زند۳۹۱۴/۹شیرازچهارراه زند۰۷۱۳۲۲۴۵۰۱۷
۱۳بلوار ارتش۳۹۳۷/۰شیرازبلوارارتش، فلکه احمدی به سمت تل پروس۰۷۱۳۷۳۹۲۳۲۰
۱۴ملاصدرا۳۹۴۴/۶شیرازخیابان ملاصدرا، نرسیده به خیابان خلیلی، روبروی خیابان هدایت.۰۷۱۳۶۴۷۳۰۹۸
۱۵قاآنی۳۹۵۱/۱شیرازخیابان قاآنی۰۷۱۳۷۲۹۴۰۱۱
۱۶میدان احسان۳۹۵۶/۰شیرازانتهای فرهنگ شهر، میدان احسان، طبقه همکف ساختمان احسان.۰۷۱۳۶۲۴۹۶۰۵ ۰۷۱۳۶۲۴۹۳۷۸
۱۷جانبازان۳۹۵۹/۴شیرازبلوارمدرس، خیابان جانبازان، نبش کوچه ۸۰۷۱۳۷۲۰۱۵۳۶
۱۸بلوار هجرت۳۹۴۳/۸شیرازبلوارهجرت۰۷۱۳۲۲۸۳۶۹۰
۱۹بازار وکیل۳۸۹۱/۹شیرازبازار وکیل، نبش خیابان منتهی به مسجد وکیل۰۷۱۳۲۲۲۸۳۸۱
۲۰بلوار گلستان۳۹۲۱/۴شیرازچهارراه ادبیات، بلوار گلستان، نبش خیابان طهماسبی۰۷۱۳۷۳۱۹۵۳۶
۲۱خیابان دلگشا۳۹۱۵/۶شیرازخیابان دلگشا، نبش فلکه هفت تنان، نبش کوچه ۲۰۷۱۳۷۳۱۶۴۱۰
۲۲بلوار شهید رجایی۳۹۳۴/۷شیرازبلوارشهید رجائی، نبش کوچه ۳۰۰۷۱۳۶۳۱۴۰۱۰
۲۳عادل آباد۳۹۴۱/۲شیرازانتهای بلوارعدالت، نرسیده به زندان عادل آباد.۰۷۱۳۸۲۴۹۴۷۸
۲۴پردیس۳۹۴۷/۹شیرازفلکه قصرالدشت به طرف پل معالی آباد، خیابان میرزا کوچک خان ،نبش بلوار شاهد۰۷۱۳۶۲۵۳۰۰۸ ۰۷۱۳۶۲۵۳۰۰۹
۲۵وحدت۳۹۴۹/۵شیرازابتدای بلوارعدالت، روبروی شهرداری منطقه ۴۰۷۱۳۸۲۰۳۴۰۱
۲۶بعثت۳۹۵۴/۵شیرازبلوار بعثت، بین فلکه سنگی و چهار راه خلد برین۰۷۱۳۶۴۸۱۳۱۱
۲۷سلمان فارسی۳۹۶۱/۰شیرازبلوار سلمان فارسی، بلوار پیر نیا، روبروی سایپا جامعی.۰۷۱۳۷۳۰۴۱۴۶
۲۸شهرک سراج۳۹۶۹/۳شیرازشهرک سراج، انتهای خیابان سراج، روبروی آپارتمانهای سراج۰۷۱۳۸۲۵۴۵۶۷
۲۹خیابان تختی۳۸۹۹/۲شیرازخیابان تختی، ۲۰۰ متر مانده به دروازه اصفهان۰۷۱۳۲۲۲۲۵۱۶
۳۰فلسطین۳۹۰۷/۳شیرازخیابان قصرالدشت، نبش سه راه فلسطین۰۷۱۳۲۳۲۰۶۹۲
۳۱گلشن۳۹۱۳/۱شیرازبلوار مطهری جنوبی، شهرک گلشن، نبش کوچه ۳.۰۷۱۳۸۲۲۸۶۰۱
۳۲شهید حیدرزاده۳۹۷۵/۰شیرازخیابان قدوسی غربی، نبش کوچه ۲۰۷۱۳۸۴۳۱۶۵۳
۳۳بنی هاشمی۳۹۳۶/۲شیرازبلوار رحمت، خیابان بنی هاشمی، نبش کوچه ۱۲۰۷۱۳۷۵۰۷۹۸۲
۳۴سی و پنج متری فضیلت۳۹۱۷/۲شیرازبلوارمدرس، سی وپنج متری فضیلت۰۷۱۳۷۲۵۱۰۱۴
۳۵چهارراه نواب صفوی۳۹۰۹/۹شیرازبلواررحمت، سه‌ راه دارالرحمه، میدان رضوان.۰۷۱۳۷۵۰۵۶۱۴
۳۶خیایان وصال شمالی۳۹۰۵/۷شیرازچهارراه خیرات، ابتدای خیابان وصال شمالی، روبروی خیابان حائری شیراز ی۰۷۱۳۲۳۵۷۴۴۶
۳۷صنایع۳۹۰۱/۶شیرازبلوارصنایع۰۷۱۳۶۲۵۹۰۰۱
۳۸مهر۳۹۷۶/۸شیرازخیابان قصردشت، باشگاه رفاهی بانک ملت، نبش کوجه ۷۴ قصرالدشت۰۷۱۳۶۲۸۴۷۱۲
۳۹ترمینال باربری(یقطین)۳۹۶۸/۵شیرازترمینال باربری، نبش خیابان یقطین.۰۷۱۳۸۳۲۴۰۰۵
۴۰چهارراه گمرک۳۹۷۳/۵شیرازخیابان نادر، چهارراه گمرک۰۷۱۳۲۳۲۴۳۸۳
۴۱معالی آباد۳۹۴۶/۱شیرازبلوار معالی آباد، نبش خیابان شهیدرهبرماه۰۷۱۳۶۲۵۴۴۰۰
۴۲فردوسی۳۹۶۰/۲شیرازخیابان فردوسی، سه‌راه مدّبر۰۷۱۳۲۲۴۳۱۰۲
۴۳میدان پیام۳۹۳۵/۴شیرازبلوار مدرس، خیابان شهید دوران، چهارراه شریف آباد، به سمت میدان پیام، ۲۰ متری فاضل۰۷۱۳۷۲۰۱۷۳۶
۴۴دروازه کازرون۳۹۰۸/۱شیرازدروازه کازرون، ابتدای خیابان فخرآباد۰۷۱۳۸۲۱۷۸۹۹
۴۵لطفعلی خان زند۳۸۹۷/۶شیرازخیابان لطفعلی خان زند، نبش بازار حاجی۰۷۱۳۲۲۲۰۱۸۵
۴۶شهید دکتر بهشتی۳۸۹۶/۸شیرازخیابان نادر، میدان بسیج(فلکه فرودگاه قدیم ).۰۷۱۳۸۳۰۳۴۵۴
۴۷خیابان توحید۳۸۹۳/۵شیرازچهارراه زند، خیایان توحید (داریوش سابق)، روبروی خیابان اهلی، نبش پاساژ دشتی۰۷۱۳۲۲۲۷۰۸۵
۴۸میرزای شیرازی۳۹۰۰/۸شیرازبلوارمیرزای شیرازی، تاچارا، نبش کوچه ۱۱۰۷۱۳۶۲۵۹۰۰۵
۴۹شهید دوران۳۹۵۵/۲شیرازبلوار مدرس، روبروی درب دوم پایگاه هوایی، ابتدای خیابان شهید دوران.۰۷۱۳۷۲۱۷۱۵۰
۵۰آزادی۳۹۲۶/۳شیرازمیدان آزادی، جنب پاساژ انتظاری۰۷۱۳۲۲۷۱۰۲۳
۵۱شیراز۳۸۹۰/۱شیرازمیدان شهداء، روبروی دادگستری، نبش خیابان نمازی۰۷۱۳۲۲۲۱۰۸۲
۵۲دانشکده پزشکی۳۹۲۵/۵شیرازخیابان زندشمالی، نبش خیابان هفتم تیر۰۷۱۳۲۳۳۶۴۶۷
۵۳مجتمع خلیج فارس۳۹۶۴/۴شیرازجاده شیراز سپیدان، روبروی شهرک گلستان، مجتمع خلیج فارس ،تجاری ۱، پلاک ۹۵/۱۲۰۷۱۳۶۶۶۵۶۳۷
۵۴بلوار نصر۳۹۶۲/۸شیرازبلوار نصر، نبش ریاستی اول، نبش کوچه ۱۳۰۷۱۳۷۳۱۲۹۲۰ ۰۷۱۳۷۳۱۲۹۲۳
۵۵میدان معلم۳۹۵۷/۸شیرازمیدان معلم، ابتدای خیابان ایمان شمالی.۰۷۱۳۶۳۰۲۰۳۲
۵۶بلوار رحمت۳۹۳۸/۸شیرازبلواررحمت، بعد از سه راه دارالرحمه، نرسیده به میدان کوزه گری۰۷۱۳۷۵۰۳۳۳۰
۵۷چهارراه سینما سعدی۳۹۱۸/۰شیرازچهارراه سینما سعدی، ابتدای خیابان سی متری۰۷۱۳۲۳۵۵۱۰۵
۵۸کوی دانشگاه۳۹۲۷/۱شیرازمیدان دانشجو، جنب درب ورودی خوابگاه ارم۰۷۱۳۶۲۶۱۰۵۸ ۰۷۱۳۶۲۷۲۲۶۸
۵۹بیمارستان دکتر خدادوست۳۹۵۳/۷شیرازمیدان ستارخان، جنب بیمارستان دکتر خدادوست.۰۷۱۳۶۲۸۶۱۴۱
۶۰میدان آبیاری۳۹۲۴/۸شیرازمیدان آبیاری، روبروی درمانگاه سروش۰۷۱۳۸۲۰۴۴۶۴
۶۱شهرک سعدی۳۹۱۲/۳شیرازشهرک سعدی، خیابان نارجستان (۲۰ متری سعدی)، نبش کوچه ۴۶۰۷۱۳۷۳۰۴۰۰۵
۶۲بلوار چمران۳۹۱۱/۵شیرازبلوار چمران، نبش ابیوردی ۳۰۷۱۳۶۲۸۶۳۹۱ ۰۷۱۳۶۴۶۱۶۹۷
۶۳خیابان هنگ۳۹۷۲/۷شیرازخیابان هنگ۰۷۱۳۲۳۰۸۰۵۲
۶۴ارم۳۹۶۵/۱شیرازابتدای خیابان ارم، روبروی پارک آزادی۰۷۱۳۲۲۹۶۵۸۹
۶۵اردیبهشت۳۹۷۱/۹شیرازخیابان زند، خیابان اردیبهشت۰۷۱۳۲۳۰۱۲۸۶
۶۶جماران۳۹۲۹/۷شیرازبلوار امیر کبیر، نرسیده به کارخانه سیمان، نبش کوچه جماران ۲۰۷۱۳۸۲۲۲۱۸۳
۶۷بلوار امیرکبیر۳۸۹۲/۷شیرازبلوارامیرکبیر۰۷۱۳۸۲۰۲۱۵۳
۶۸شهرک گلستان۳۹۶۷/۷شیرازشهرک گلستان، بلوار علامه امینی، فلکه دوم گلستان.۰۷۱۳۶۲۱۱۱۲۹
۶۹سینا۳۹۳۹/۶شیرازمیدان ارتش، به سمت چهارراه تحویلی۰۷۱۳۸۲۰۰۶۶۶
۷۰بوستان۳۹۱۶/۴شیرازابتدای بلوارنصر۰۷۱۳۷۳۰۲۲۰۶
۷۱میدان دفاع مقدس۳۹۰۶/۵شیرازمیدان دفاع مقدس، ابتدای کوی زهرا۰۷۱۳۷۲۵۱۹۶۹
۷۲بلوار پاسداران۳۹۰۳/۲شیرازبلوارپاسداران، قبل از کوچه ۶۶۰۷۱۳۸۳۲۴۱۶۲
۷۳خیابان زند۳۸۹۴/۳شیرازخیابان زند، ستاد، نبش کوچه تبلیغات اسلامی۰۷۱۳۲۳۵۷۵۰۵
۷۴عفیف آباد۳۹۰۲/۴شیرازخیابان عفیف آباد، نبش کوچه ششم۰۷۱۳۶۲۷۱۲۴۴

درباره بانک ملت

بانک ملت شیراز به موجب مصوبه‌ی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تشکیل و با شماره ۳۸۰۷۷ در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد.با ادغام بانک ها، سرمایه‌ی اولیه‌ی بانک ملت به سی وسه میلیارد و پانصدمیلیون ریال رسید.به استناد مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها (مورخ ۱۷ فروردین۸۷) و تصویب نامه هیأت محترم وزیران (شماره ۶۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ مورخ ۲ مرداد ۸۶) شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید.بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است.۵ / ۵ ( ۱ امتیاز )تبلیغات رایگان راینترنتی

کاربر ۱

بانک ملت شیراز

بانک ملت شیراز

بانک ملت شیراز

بانک ملت شیراز

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *